lørdag 9. mai 2009

Herren sendte en stor fisk som slukte Jona; og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter.

Når jeg passerer gjennom byporten i Bergen, og det gjør jeg ikke sjelden, får jeg ofte en følelse av å bli svelget.

fredag 8. mai 2009

Boda boda-bloggen avslører ...

... hvor brannslukningsapparatene i Bergen henger på fritida.