tirsdag 26. juni 2012

Security announcement

Attention all passengers! This is a security announcement! We are out of time! Repeat: We are out of time! Please leave by your closest emergency exit. This is not a drill! Repeat: This is not a drill!

tirsdag 12. juni 2012

Ord som mangler i det norske språket del 1

Affischering -en, -ar oppklebing av plakater (av affisch -en, -er plakat, oppslag).

tirsdag 5. juni 2012

Hyrdeparkering

Før hyrdene kunne dra inn i Betlehem, måtte de finne parkeringsplass til alle sauene sine.